Kamena vuna

rockwoolNa prvom mjestu treba istaknuti toplinsku zaštitu. Izuzetno niska vrijednost prolaska topline osigurava visoku toplinsku zaštitu i racionalnu uporabu energije objekata u kojima se boravi.

Proizvodi od kamene vune pripadaju najvećoj kategoriji negorivosti. Većina toplinsko-izolacijskih materijala ne samo da je goriva nego je i topiva pri temperaturama nižim od 75-80*C, čime se svjesno ugrožavaju životi i zdravlje korisnika pri pojavi i najmanjeg požara na objektu.

Paropropusnošću se osigurava nesmetano disanje vanjskih zidova čime se omogućava nesmetan prolazak viška vodene pare i vlage iz unutarnjih zidova i prostora prema van.

Glavni uzroci plijesni su zabrtvljeni prozori, nedišuća toplinska izolacija i nepropusni slojevi vanjskih konstrukcija. Tu pojavu treba spriječiti ne samo zbog estetskih razloga, već i zbog higijenskih, jer spore plijesni mogu prouzročiti alergijske bolesti.

To se događa na starim objektima. Upotrebom paropropusnih materijala riješiti ćemo se tog problema.

Ima zanemarivi toplinski rad uslijed visokih ili niskih temperatura i njihovim naglim promjenama. Time se osigurava cjeloživotno rješenje toplinske izolacije vanjskih zidova.

Kamena vuna je elastičan materijal, otporan na udar ( udar tuče). Elastičnost materijala omogućuje kvalitetnije premošćivanje pukotina kod starih žbuka, i omogućava izolaciju zakrivljenih površina.

Prema klasifikaciji otpornosti na kemikalije, kamena vuna pripada u skupinu otpornih materijala.

Kamena vuna ima svoju trajnost, nema opasnosti od preranog starenja, drobljenja i raspadanja.

Statički elektricitet kamene vune je zanemariv, jer se sprječava pojačano privlačenje prašine, što ostavlja loš estetski dojam na fasadu.